Sarekat Islam

Groepsportret tijdens een ledenvergadering van de Sarekat Islam (collectie Tropenmuseum)

De Sarekat Islam (Islamitische Vereniging) of S.I., in 1912 opgericht, was een volksvereniging met leden in heel Nederlands-Indië.

Aanvankelijk was het hoofddoel het bevorderen van de materiële vooruitgang van de leden, maar al gauw werd de S.I. een politieke vereniging.

In 1919 werd de zogenaamde afdeling B na ongeregeldheden in de Preanger door de regering ontbonden op beschuldiging van het smeden van plannen tot het omverwerpen van het koloniale gezag.

Na verloop van tijd vormde een deel van de leden de Partai Komunist Indonesia (P.K.I.), de 'Indische Communistische Partij'. De eerste actie van de PKI was het organiseren van een algemene staking van het spoorwegpersoneel in 1923.

In 1927 sloot de S.I. zich aan bij de Permoefakatan Perhimpoenan Politiek Kebangsaan Indonesia (P.P.P.K.I.), het Verbond van Nationaal Politieke Verenigingen.

BronnenBewerken

  • A.J. Eijkman en F.W. Stapel, Leerboek der Geschiedenis van Nederlandsch-Indië, 9e herziene druk, 1939, J.B. Wolters, Groningen - Batavia

Externe linkBewerken