Samenstelling Eerste Kamer 1913-1916

Wikimedia-lijst

De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1913-1916 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1913 en de verkiezingen van 1916. De zittingsperiode ging in op 16 september 1913 en liep af op 18 september 1916.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1913Bewerken

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (18 zetels)Bewerken

Liberalen (14 zetels)Bewerken

ARP (9 zetels)Bewerken

CHU (4 zetels)Bewerken

VDB (2 zetels)Bewerken

SDAP (2 zetels)Bewerken

Conservatief-liberaal (1 zetel)Bewerken

BijzonderhedenBewerken

  • Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1913 werden 16 Eerste Kamerleden verkozen.
  • Hendrik Lodewijk Drucker (VDB) kwam op 16 september 1913 in de Eerste Kamer als opvolger van de in 1907 door de Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen Jan Breebaart Kzn. (liberalen), die op 15 mei dat jaar overleed.
  • Henri Polak (SDAP) kwam op 16 september 1913 in de Eerste Kamer als opvolger van de in 1910 door de Provinciale Staten van Friesland gekozen Cornelis Lely (liberalen), die op 29 augustus dat jaar ontslag had genomen vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Cort van der Linden.
  • Jan van der Lande (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) kwam op 25 november 1913 in de Eerste Kamer als opvolger van Harry Barge, die op 9 september dat jaar ontslag had genomen als Eerste Kamerlid.

Tussentijdse mutatiesBewerken

1913Bewerken

  • 9 oktober: Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Gerardus Jacobus van Swaaij als zijn opvolger, hij werd op 29 december dat jaar geïnstalleerd.
  • 30 november: Willem Maria van Lanschot (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de Krijgsraad van 's-Hertogenbosch. Hij werd herkozen door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en op 29 december dat jaar opnieuw geïnstalleerd.

1914Bewerken

1915Bewerken

  • 27 februari: Willem Hovy (ARP) overleed. De Provinciale Staten van Zeeland kozen Christiaan Lucasse als zijn opvolger, hij werd op 13 april dat jaar geïnstalleerd.
  • 9 juli: Louis Regout (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij de Heilige Stoel. Hij werd herkozen door de Provinciale Staten van Noord-Holland en op 30 juli dat jaar opnieuw geïnstalleerd.
  • 27 oktober: Louis Regout (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Rudolph Johan August Diepen als zijn opvolger, hij werd op 28 december dat jaar geïnstalleerd.

1916Bewerken