Samenstelling Eerste Kamer 1913-1916

Wikimedia-lijst

De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1913-1916 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1913 en de verkiezingen van 1916. De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1913Edit

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (18 zetels)Edit

Liberalen (14 zetels)Edit

ARP (9 zetels)Edit

CHU (4 zetels)Edit

VDB (2 zetels)Edit

SDAP (2 zetels)Edit

Conservatief-Liberalen (1 zetel)Edit

Tussentijdse mutatiesEdit

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingenEdit

LiberalenEdit

ARPEdit

CHUEdit