Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties

organisatie uit Nederland
(Doorverwezen vanaf SIVMO)

SIVMO is een Nederlandse vredesbeweging en een organisatie die opkomt voor mensenrechten in de staat Israël, door zich te richten op steun aan vredes- en mensenrechtengroepen binnen Israël zelf en bekendheid te geven aan hun werk.

SIVMO is een afkorting van Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties. Het comité richt zich op een vergelijk tussen Israël en de Palestijnen. Via publicaties en bijeenkomsten geeft het SIVMO informatie en wil zo laten zien dat er binnen Israël groepen zijn die op dialoog en vrede gericht zijn. Fondsen en particulieren kunnen via SIVMO deze groepen versterken. SIVMO is in 1994 opgericht door Anneke Jos Mouthaan. In 2001 was zij ook medeoprichtster van Een Ander Joods Geluid. Op dit moment steunt het SIVMO 16 verschillende organisaties. SIVMO heeft één parttime betaalde medewerker, een groep vrijwilligers en een onbezoldigd, actief meewerkend bestuur. Het Comité van aanbeveling bestaat uit: Hedy d'Ancona, Benny Brunner, Meta Floor, Chaja Polak, Jan Pronk en Harry de Winter.

ActiviteitenBewerken

  • Het stelt zich op de hoogte van de activiteiten en plannen van Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties en zamelt bij particuliere donateurs en Nederlandse fondsen geld voor hen in.
  • De uitgave van het kwartaalblad De Brug met achtergrondinformatie, opiniestukken en interviews over de situatie in Israël en de stand van zaken in het Midden-Oosten. De Brug wil aandacht geven aan het Israel van de vredes- en mensenrechtenactivisten die zich zorgen maken over het humane en democratische karakter van de staat Israël.
  • Het organiseren van de lobby voor Israëlische vredes- en mensenrechtenactivisten, als zij op bezoek in Nederland zijn en hun zaak bepleiten bij geldschieters en politieke beleidsmakers.
  • Het organiseren van rondetafelgesprekken en publieksbijeenkomsten met Israëlische activisten.
  • Samenwerking met gelijkgezinde organisaties in Nederland.
  • Het regelmatig informeren van donateurs over wat er met hun giften is gedaan.

Externe linksBewerken

Links naar door SIVMO gesteunde groepenBewerken

Deze lijst groepen die door SIVMO worden of werden gesteund, wordt jaarlijks geëvalueerd en mogelijk aangepast. De organisatie biedt donateurs de mogelijkheid hun gift een specifieke bestemming te geven.