Stichting S.O.S. Strays is een organisatie die zich tot doel stelt hulp te bieden aan buitenlandse dierenbeschermingsorganisaties, meer bepaald op het gebied van kansarme honden en het herplaatsen van kansarme honden uit Spanje en Griekenland bij Nederlandse en Belgische adoptiegezinnen.

Doelstelling bewerken

De stichting heeft tot doel om het welzijn van kansarme zwerfhonden en asielhonden in (voornamelijk) Spanje en Griekenland te verbeteren en te informeren over de leefsituatie van asielhonden in het buitenland. Daarnaast steunt zij lokale dierenrechtenorganisaties in het buitenland en zet ze zich in om kansarme honden uit Spanje en Griekenland bij Nederlandse en Belgische adoptiegezinnen te plaatsen.

Geschiedenis bewerken

In 2001, na een vakantie in Griekenland, besluit initiatiefneemster en oprichtster Carine Wouters na geconfronteerd te zijn met de talloze zwerfhonden enkele acties op te zetten zoals het schrijven van protestbrieven en opzetten van petities. Tevens gaat ze aan de slag om voor enkele honden een nieuwe thuis te vinden in België of Nederland. In 2004 resulteert dit in de oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk S.O.S.Strays vzw. Omdat de meeste vrijwilligers Nederlanders zijn wordt in 2008 de vzw ontbonden en wordt de Stichting S.O.S.Strays in Nederland opgericht.

Hulpprojecten in het buitenland bewerken

De hoofdactiviteit van de stichting is het hulp bieden aan buitenlandse dierenbeschermingsorganisaties. Dit doet zij op de volgende manieren:

  • Door honden ter adoptie aan te bieden in Nederland en België probeert de stichting de druk op asielen te verlichten
  • Het verstrekken van hulpgoederen ten behoeve van de verzorging van honden in asielen van de organisaties in het buitenland
  • financiële hulp
  • het inzetten van vrijwilligers voor de verzorging van de dieren in asielen in het buitenland
  • dierenartsen in opleiding helpen aan werkervaringsplekken

Externe link bewerken