Ruimtelijke wetenschappen

Ruimtelijke wetenschappen is een verzamelnaam van een aantal maatschappijwetenschappen. Ruimtelijke wetenschappen houden zich bezig met de interactie tussen mensen en hun fysieke omgeving.

Voorbeelden van interessante verschijnselen op deze vakgebieden zijn bijvoorbeeld:

Het begrip ruimtelijke wetenschap is echter niet algemeen gangbaar voor alle maatschappijwetenschappen die onder deze paraplu zouden kunnen vallen. Zo worden deze wetenschappen aan een universiteit ook niet altijd onder de 'Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen' gebracht; zo'n faculteit vinden we wel in Utrecht en Groningen, maar niet in Amsterdam en Nijmegen. Dat heeft deels te maken met historie of organisatie, en soms met de financiële structuur van de desbetreffende universiteit.