Rooms-Katholiek Werkliedenverbond

Het Rooms(ch)-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV), opgericht in 1925, kwam tot stand na het samengaan van het R.K. Vakbureau en de Diocesane Werkliedenbonden. Het hield kantoor aan de Drift in Utrecht en vanaf 1940 in het Huis van de Arbeid.

Legitimatie R.- K. Werkliedenverbond en Ned. R.- K. Volksbond

Adrianus Cornelis de Bruijn was vanaf het begin de voorzitter van het RKWV tot dit verbond op aandrang van aartsbisschop De Jong in de zomer van 1941 werd opgeheven. In 1945 kwam het RKWV terug onder de nieuwe naam Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) met opnieuw De Bruijn als voorzitter.