Romeinse gewichten

Romeinse gewichten waren gebaseerd op de libra en het twaalfde deel daarvan de uncia (twaalfde).

De eerste tabel geeft de onderverdeling van de libra:

Naam Gewicht
libra uncia gram
uncia 1/12 1 27,92
sescuncia of sescunx 1/8 3/2 41,88
sextans 1/6 2 55,84
quadrans of teruncius 1/4 3 83,75
triens 1/3 4 111,67
quincunx 5/12 5 139,59
semis of semissis 1/2 6 167,51
septunx 7/12 7 195,43
bes of besis 2/3 8 223,34
dodrans 3/4 9 251,26
dextrans 5/6 10 279,18
deunx 11/12 11 307,10
libra of as 1 12 335,02

De tweede tabel geeft de onderverdeling van de uncia.

Naam Gewicht
uncia gram
siliqua 1/144 0,19
obolus 1/48 0,57
scrupulum 1/24 1,14
semisextula 1/12 2,27
sextula 1/6 4,54
sicilicus 1/4 6,82
duella 1/3 9,09
semiuncia 1/2 13,96
uncia 1 27,92