Robert Jay Lifton

Amerikaans auteur

Robert Jay Lifton (16 mei 1926) is een Amerikaanse psychiater en schrijver.

Rober Jay Lifton (2000)

Lifton is ervan overtuigd dat iedereen het in zich heeft om fanatiek te zijn. Lifton doet al meer dan veertig jaar onderzoek naar gedrag van mensen onder extreme omstandigheden. Hij richt zich niet alleen op slachtoffers, maar ook op daders. Zo interviewde hij onder meer Hiroshima-slachtoffers, maar ook nazi-artsen.

Voor zijn meest recente boek, Destroying the World to Save It, sprak hij met leden van Aum Shinrikyo, de Japanse sekte die in 1995 het gifgas sarin in verschillende metrotreinen in Tokio verspreidde. Wat waren de drijfveren van de merendeels academisch geschoolde sekteleden om achter goeroeleider Shoko Asahara aan te lopen?

Lifton kreeg in 1987 de Leo J. Ryan Award toegekend voor zijn onderzoek naar sektes.