Rijksheerlijkheid Dyck

Dyck was een heerlijkheid binnen het Heilige Roomse Rijk. Het was niet bij een kreits ingedeeld.

Heerlijkheid Dyck

Het Kasteel van Dyck is gelegen in Bedburdyck in de gemeente Jüchen bij Grevenbroich in Noordrijn-Westfalen.

De heren van Dyck werden voor het eerst in 1094 vermeld en behoorden tot de leidende adellijke families in het gebied van de Nederrijn. In het spanningsveld tussen het keurvorstendom Keulen, het hertogdom Gelre en het hertogdom Gulik wisten zij een zelfstandige heerlijkheid op te bouwen en te behouden. De heerlijkheid bestond uit de parochies Bedburdyck en Hemmerden en uit de heerlijkheid Schelsen.

In 1383 werd de burcht van Gerhard II, die als roofridder optrad, belegerd en verwoest. In 1394 stierf de familie uit. De heerlijkheid kwam toen aan het huis Salm-Reifferscheid. In 1628 liet Werner van Salm zich het predicaat Oudgraaf (Altgraf) verlenen om zich te onderscheiden van de graven van Salm uit het huis van de Rijngraven.

Bij een deling in 1639 kwamen de heerlijkheden Dyck, Alfter en Hackenbroich aan de tak Salm-Reifferscheid-Dyck. De laatste twee zijn niet rijksvrij maar behoren tot het keurvorstendom Keulen.

Dyck werd formeel niet tot de raad van rijksvorsten toegelaten, maar behoorde wel tot de oprichters van het college van graven van Westfalen in 1653. In 1775/92 werden de graven voor de heerlijkheid Dyck toegelaten tot de bank van graven van Westfalen in de Rijksdag.

In 1795 werd het gebied ingelijfd door Frankrijk. In de Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 wordt in paragraaf 3 de schadeloosstelling geregeld: de graaf van Reifferscheid-Dyck krijgt voor het verlies van de feodale rechten een eeuwige rente van 28.000 gulden uit bezittingen van het kapittel van Frankfurt. Het Congres van Wenen kent het gebied in 1815 toe aan het koninkrijk Pruisen.

Regenten

regering naam geboren overleden familie
-1414/18 Jan V voor 1376 26-10-1418
1416-1455 Otto 1416 1455 onbekend
1455-1475 Jan VI voor 1418 28-9-1475 zoon van Jan V
1475-1479 Jan VII voor 1466 15-11-1479 zoon
1479-1505 Peter voor 1479 13-11-1505 broer
1505-1529 Jan VIII 25-6-1488 26-3-1537 zoon
1529-1555 Jan IX 1-1-1513 18-12-1568 zoon
1555-1629 Werner 17-8-1545 16-2-1629 zoon
1629-1639 Ernst Frederik 29-5-1583 13-9-1639 zoon
1639-1673 Erik Adolf 1-2-1619 18-4-1678 zoon
1639-1684 Ernst Salentijn 4-4-1621 11-6-1684 zoon
1684-1721 Frans Ernst 7-6-1659 16-7-1727 zoon
1721-1767 August Eugenius Bernhard 10-10-1706 5-10-1767 zoon
1767-1775 Willem 28-11-1714 17-8-1775 broer
1775-1801 Jozef 4-9-1773 27-3-1861 zoon
Zie de categorie Kasteel van Dyck van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.