Revolutionaire Kamerclub

organisatie uit Nederland

De Revolutionaire Kamerclub was een gezamenlijke fractie van links-revolutionaire partijen in de Tweede Kamer, gevormd in 1918. Tot de kamerclub behoorden de fracties van de Sociaal-Democratische Partij (twee leden), de Bond van Christen-Socialisten en de Socialistische Partij (beide één lid). Secretaris was BCS-Kamerlid Willy Kruyt. De club viel na een jaar weer uiteen: Kruyt stapte over naar de SDP, Kolthek (SP) ging alleen verder.