Reuss-Köstritz

Reuss-Köstritz is een tak van de jongere linie van het huis Reuss die bestaat sinds 1693.

GeschiedenisBewerken

De tak Reuss-Köstritz ontstond in 1693 met de dood Hendrik I van Schleiz . Hij had in zijn testament besloten zijn tweede zoon (tevens enige zoon uit zijn derde huwelijk), Hendrik XXIV, een paragium te schenken, grondgebied in erfelijk eigendom, echter zonder landsheerlijkheid. De goederen lagen rond Köstritz. Hendrik XXIV en zijn nakomelingen mochten zich graaf van Reuss-Köstritz noemen.

In 1703 werd Hendrik XXIV, ondanks het ontbreken van landsheerlijkheid, regent voor de twee minderjarige zonen van Hendrik VI van Reuss-Obergreiz, waaruit zijn gerespecteerde positie binnen het Huis Reuss bleek. Na zijn dood in 1748 splitste de linie Köstritz zich in drie takken.

De oudste tak (1748-1878)Bewerken

Stamvader van deze tak was de oudste zoon van Hendrik XXIV, Hendrik VI. Diens zoon, Hendrik XLIII werd (tegelijk met de graven van Reuss-Schleiz, Reuss-Ebersdorf en Reuss-Lobenstein-(Selbitz) in 1806 tot Rijksvorst verheven. Deze titel was erfelijk, maar kon niet worden gesplitst (principe van de primogenituur). In 1878 stierf de oudste tak uit, de titel vorst van Reuss-Köstritz kwam terecht bij de middelste tak.

De middelste tak (sinds 1748)Bewerken

Stamvader van deze tak was de tweede zoon van Hendrik XXIV, Hendrik IX. Diens achterkleinzoon, Hendrik VI, erfde in 1878 de vorstelijke waardigheid van de oudste tak. Zijn kleinzoon, Hendrik XXIX, nam in 1910 wel het familiegoed in bezit, maar zag in 1918? af van zijn recht op de vorstelijke titel. Als gevolg van de nasleep van de Tweede Wereldoorlog raakte hij in 1945 ook de familiegoederen in Thüringen kwijt. Sindsdien bewoont de familie het landgoed Ernstbrunn in Neder-Oostenrijk.

In 1887 werd per familiebesluit besloten dat de nakomelingen van Hendrik XXVI (1857-1913, kleinzoon van Hendrik LXXIV 1798-1886) behoorden tot het Huis Reuss, inclusief het recht van opvolging. Tevens kregen zij de titel Graaf/Gravin van Plauen. Naast de tak met de vorstelijke waardigheid wordt deze tak daarom beschouwd als de tweede tak binnen de middelste tak van Reuss-Köstritz. Aan de namen van de mannelijke nakomelingen van Hendrik XXVI wordt sinds 1887 in plaats van een rangnummer een tweede naam toegevoegd, zoals bij Hendrik Harry (1890-1951), Hendrik Enzio (1893-1973) en Hendrik Ruzzo (*1950).

In 1935 werd Hendrik I uit de middelste tak door Hendrik XLV, zoon van de laatste vorst van Reuss jongere linie geadopteerd. Dit maakte hem tot diens erfgenaam. Hendrik XLV werd door de Russische bezettingmacht van oorlogsmisdaden beschuldigd en kwam in een krijgsgevangenkamp terecht. Hij werd later als vermist opgegeven. In 1962 werd formeel verklaard dat hij vanaf 31 december 1953 als overleden werd beschouwd. Volgens Hendrik I was de detentie van Hendrik XLV onwettig, omdat hij naast de Duitse ook de Britse nationaliteit bezat. Hierdoor zouden Hendrik I of zijn erfgenamen aanspraak kunnen maken op goederen van het Huis Reuss.

De zoon van de voornoemde Hendrik XXIX, Hendrik IV, voerde na het overlijden van zijn vader in 1946 weer de titel vorst van Reuss-Köstritz. Hij kon echter pas volledig worden erkend als hoofd van het Huis Reuss nadat Hendrik XLV in 1962 met terugwerkende kracht overleden was verklaard. Sinds de Duitse Hereniging probeerde Hendrik IV langs juridische weg de door de Oost-Duitse regering onteigende goederen terug te krijgen. Hendrik IV overleed op 20 juni 2012 en werd als vorst opgevolgd door zijn zoon Hendrik XIV (*1955).

De jongste tak (sinds 1748)Bewerken

Stamvader van deze tak was de derde zoon van Hendrik XXIV, Hendrik XXIII. Zijn nakomelingen zijn niet in bezit van de vorstelijke waardigheid en kunnen daar pas aanspraak op maken indien de middelste tak zou uitsterven. Wel voeren zij, net als de leden van de middelste tak, de titel prins /prinses van Reuss.

StamboomBewerken

(Vermeld zijn slechts de stamhouders van de drie takken. Bij de middelste tak zijn, gezien hun bijzondere positie, ook de stamhoudende nakomelingen van de geadopteerde Hendrik I toegevoegd. Verder zijn de stamhoudende nakomelingen van Hendrik LXXIV vermeld in verband met het familiebesluit van 1887 dat ook deze, tweede, tak binnen de middelste tak van Reuss-Köstritz het recht van opvolging gaf).

                Hendrik I van Reuss-Schleiz
                (kleinzoon Hendrik Posthumus)
                *1639
                1640 hr Schleiz
                1647 hr Saalburg
                1666 hr Schleiz
                1673 graaf Schleiz
                d 1692
_____________________________________|_____
Hendrik XI           Hendrik XXIV
*1669             *1681
1692 Schleiz          1693 Köstritz
d 1726             d 1748
verder zie:
Stamboom Huis Reuss
_________________________________|_________________________________
Hendrik VI       Hendrik IX           Hendrik XXII
*1707         *1711             *1722
1748 Köstritz     1748 Köstritz         1748 Köstritz
d 1783         d 1780             d 1787
oudste tak       middelste tak         jongste tak
______|_________ _________|_____     _____________________|__________
Hendrik  Hendrik Hendrik Hendrik     Hendrik Hendrik Hendrik Hendrik
XLIII   XLVIII XXXVIII XLIV      XLVII  XLIX  LII   LV
*1752   *1759  *1748  *1753      *1756  *1759  *1763  *1768
1783Kös  d1825  1780Kös d1832      1787Kös 1833Kös 1840Kös d1846
1806vorst     d1835          d1833  d1840  d1851
d 1814
___|____ __|____   _____|______________________  ________________|___________
Hendrik  Hendrik   Hendrik LXIII  Hendrik LXXIV  Hendrik LXXIII  Hendrik II
LXIV   LXIX     *1786      *1798      *1798       *1803
*1787   *1792    d 1841     d 1886     1851 Köstritz   d 1852
1814vorst 1856vorst                  d 1855            
d1856   d1878
(tak uitgestorven)
    ______________________|______   _____|______         _______|_____
    Hendrik IV    Hendrik XII   Hendrik IX         Hendrik XVIII
    *1821       *1829      *1827            *1847 (1855 Köstritz)
    1878 vorst    d 1866      d 1898           d 1911
    d 1894
    _____|______   ___|__________  _____|______        ______|_______
    Hendrik XXIV   Hendrik XXVIII  Hendrik XXVI        Hendrik XXXVII
    *1855       *1859       *1857           *1888 (1911 Köstritz)
    1894 vorst    d 1924      d 1913           d 1964
    d 1910
    ______|______   ___|_________   _____|______        ______|_________
    Hendrik XXXIX   Hendrik XXXIV   Hendrik Harry       Hendrik XI Licco
    *1891       *1887       *1890           *1934
    1910 vorst    d 1956      d 1951           d -
    zag later af
    van titel vorst
    d 1946
    ______|______   ___|_____     _____|______       ______|_____________________
    Hendrik IV    Hendrik I     Hendrik Enzio      Hendrik XVI  Hendrik XVIII
    *1919       *1910       *1922          *1965     *1969
    1946 vorst    1935 adoptie door d 2000          d -      d -
    d 2012      erfprins Hendrik XLV
             d 1982
    ______|______   ___|_______     _____|______________________      ___|_____
    Hendrik XIV    Hendrik VIII    Hendrik Ruzzo Hendrik Achaz      Hendrik I
    *1955       *1944        *1950     *1956          *2002
    2012 vorst    d -         d 1999    d -           d -
    d -        
    ______|_____   ___|______     _____________________|______
    Hendrik XXIX   Hendrik XX     Hendrik Caspar Hendrik Jacob
    *1997       *1975       *1993      *1999
    d -        d -        d -       d -
    

Zie Huis Reuss voor een uitleg over de nummering van de vorsten.

LiteratuurBewerken

 • Stucke, Sigismund: Die Reußen und ihr Land. Die Geschichte einer süddeutschen Dynastie. J.G.Bläschke Verlag. St.Michael 1984, ISBN 3-7053-1954-X, p. 197-200.
 • Schwennicke, Detlev: Europäische Stammtafeln. Neue Folge. Teil I/3 Die Häuser Oldenburg, Mecklenburg, Schwarzburg, Waldeck, Lippe und Reuss. Vittorio Klostermann. Frankfurt/Main 2000, ISBN 3-465-03060-5, Tabel 364-368.