Resolutie 6 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 6 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen tijdens de 42e vergadering van de Veiligheidsraad op 17 mei 1946. Het was de zesde resolutie van de Veiligheidsraad uit diens eerste werkjaar.

Resolutie 6
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 17 mei 1946
Nr. vergadering 42
Code S/RES/6
Stemming
voor
11
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Toelating nieuwe VN-lidstaten.
Beslissing Vastlegging tijdschema betreffende vergaderingen.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1946
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Australië Australië · Vlag van Brazilië (1889-1960) Brazilië · Vlag van Vlag van Egypte 1922-1952 Egypte · Vlag van Mexico (1934-1968) Mexico · Vlag van Nederland Nederland · Vlag van Polen (1928-1980) Polen
Resolutie 6 Veiligheidsraad Verenigde Naties

Achtergrond

bewerken

Volgens artikel °4 van het Handvest van de Verenigde Naties staat het VN-lidmaatschap open voor alle landen die vrede nastreven, de verplichtingen in het handvest aanvaarden en door de VN zelf geschikt worden bevonden. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties laat kandidaat-lidstaten toe met een aanbeveling van de Veiligheidsraad.

De Veiligheidsraad hield er rekening mee dat de Algemene Vergadering op 3 september 1946 samen zou komen om nieuwe lidstaten toe te laten die door de Veiligheidsraad werden aanbevolen. De Raad zou in augustus vergaderen om te bepalen of kandidaat-lidstaten al dan niet worden aanbevolen. De Raad zou kandidaturen die vóór 15 juli bij secretaris-generaal Trygve Lie waren binnengekomen laten onderzoeken door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van elk lid van de Veiligheidsraad, dat ten laatste op 1 augustus aan de Veiligheidsraad moest rapporteren.

Zie ook

bewerken
Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 6 op de Engelstalige Wikisource.