Reportergen

Een reportergen is in de moleculaire biologie een gen dat vastgemaakt wordt aan een regulatorgen of een ander te onderzoeken gen in organismen, zoals bacteriën, celcultuur, dieren of planten en dat altijd aan staat.

Een diagram van hoe een reportergen wordt gebruikt bij de studie van een regulatorgen

Bepaalde genen worden gekozen als reportergen vanwege de eigenschappen die ze hebben bij hun expressie in organismen, waardoor die organismen gemakkelijk opgespoord worden of omdat het selecteerbare merkers zijn. Reportergenen worden vaak gebruikt als indicatie dat een bepaald gen, bijvoorbeeld een genconstruct, in het chromosoom voorkomt of in de cel tot expressie komt.

Bekende reportergenen zijn:

Gennaam Genproduct Eigenschap
LacZ β-galactosidase enzym of histochemisch (geeft blauwkleuring)
gusA β-Glucuronidase afkomstig uit Escherichia coli, geeft met X-Gluc blauwkleuring
cat Chloramphenicol acetyltransferase Chloramphenicol resistent
neo Neomycine fosfotransferase G418 resistent
gfp Groen fluorescent proteïne afkomstig uit Aequorea victoria, geeft fluorescentie
phoA Alkalische fosfatase (AP) afkomstig uit Escherichia coli, geeft defosforylering
Luciferase-gen Luciferase afkomstig uit Photinus pyralis en Renilla reniformis, geeft bioluminescentie

ToepassingBewerken

De DNA-sequentie van het β-Glucuronidase (GUS)-enzym wordt achter de promotorsequentie van het te onderzoeken gen geplaatst en dan in een plant getransformeerd. Afhankelijk van de aard van de promotor wordt dan in verschillende celtypen, ontwikkelingsstadia of omgevingsfactoren glucuronidase gevormd, dat na toevoeging van het kleurloze X-Gluc een blauwe kleurstof vormt. Hiermee kan men de genexpressie in organen, weefsels en cellen nagaan.

Externe linkBewerken