Rentabiliteit totaal vermogen

De rentabiliteit van het totaal vermogen (afgekort tot RTV, Engels: Return on Assets, afgekort ROA) is een kengetal dat de winstgevendheid aangeeft van het gemiddeld totaal vermogen vóór aftrek van de interest.

Tevens kan de rentabiliteit op de volgende manier worden berekend: