Religieuze fraude

Religieuze fraude[1] is een term die wordt gehanteerd in sommige rechtsstelsels voor een vorm van fraude in het civiel recht[2][3] of strafrecht dat wordt uitgevoerd in naam van een religie[4][5] of binnen een religie, bijvoorbeeld valse beweringen dat iets koosjer is[6][7] of belastingfraude.[8]

Een specifieke vorm van religieuze fraude is vroom bedrog of vrome fraude (Latijn: pia fraus, Engels: pious fraud), waarbij men leugens en/of misleiding gebruikt om anderen van de waarheid van de eigen religie of specifieke religieuze claims te overtuigen. Soms gaat het daarbij om een 'leugen om bestwil': het wordt belangrijker gevonden dat men een bepaald geloof aanvaardt en dat doel heiligt het middel van de leugen.[9][10] Een bekend voorbeeld is de Lijkwade van Turijn, een vervalsing uit de late middeleeuwen die de kleding moest voorstellen waarin Jezus in de 1e eeuw zou zijn begraven.[11]

Externe linkBewerken