Regionaal Landschap

een duurzaam samenwerkingsverband tussen maatschappelijke en bestuurlijke actoren voor de bevordering van het streekeigen karakter, natuurrecreatie, recreatief medegebruik en natuureducatie in Vlaanderen

Een Regionaal Landschap is in Vlaanderen een landschap dat een eigen karakter en een hoge cultuurhistorische en natuurwaarde heeft. Het begrip omvat tevens de organisatievorm die deze waarde moet beschermen en vergroten, en daarom wordt de afbakening ook opgebouwd uit volledige en aaneensluitende gemeenten, die bovendien liefst in dezelfde provincie gelegen zijn. Dit heeft als gevolg dat de afbakening van het regionaal landschap dikwijls afwijkt van het effectieve landschap (met bijvoorbeeld randgemeenten die slechts een klein deel van hun grondgebied delen met het landschap, of randgemeenten die toevallig in een andere provincie liggen en daarom niet mee worden geïntegreerd). De eerste Regionale Landschappen waren te vergelijken met de Nationale Landschappen in Nederland of de parcs naturels in Wallonië. Waar zij oorspronkelijk opgericht werden in de landschappelijk meest kwalitatieve regio’s in Vlaanderen, fungeren de regionale landschappen sinds de oprichting van landschapsparken vooral als groter gebiedsdekkend samenwerkingsverband op het snijvlak van natuur, landbouw, erfgoed, jacht en toerisme waar zij op een geïntegreerde manier aan landschapskwaliteit werken.

Regionale Landschappen in Vlaanderen

Voorbeeld en historie bewerken

In een dergelijke organisatievorm werken tal van belanghebbenden samen. Een voorbeeld van een project dat (mede) door Regionale Landschappen wordt georganiseerd is de Haagcampagne.

In 2020 kende Vlaanderen zestien erkende Regionale Landschappen. Erkenning vindt plaats door de Vlaamse Overheid op basis van het Natuurdecreet.

De Regionale Landschappen in de provincies bewerken

West-Vlaanderen bewerken

Oost-Vlaanderen bewerken

Antwerpen bewerken

Vlaams-Brabant bewerken

Limburg bewerken

Zie ook bewerken

Externe link bewerken