Regering-István Tisza II

De regering-István Tisza II was de regering onder leiding van graaf Tisza die Hongarije bestuurde van 1913 tot 1917. Het was onder deze regering dat Hongarije de Eerste Wereldoorlog inging.

Graaf István Tisza (links)

GeschiedenisBewerken

Tisza werd premier in een internationaal zeer onrustige tijd. Hij stelde István Burián aan als minister naast de Koning (buitenlandminister), die het prestige van de monarchie wilde opkrikken en vrede wilde bewerkstelligen met de hulp van de Verenigde Staten. Hij slaagde hier echter niet in.

PersvrijheidBewerken

Naar West-Europees voorbeeld maakte de regering voor het eerst laster, smaad en angst zaaien strafbaar, waardoor journalisten en kranten moesten opdraaien voor de compensaties aan de slachtoffers. Dit werd door de pers als een ernstige inbreuk op de persvrijheid en vrije meningsuiting beschouwd.

ServiëBewerken

Nog voor de moord op aartshertog Frans Ferdinand bepleitte Tisza een stevig optreden tegen Servië, maar na de aanslag was hij tegen een mogelijke oorlog gekant. Hij verleende slechts zijn goedkeuring voor de oorlog omdat hij vreesde dat het verlies van bondgenoot Duitsland ook het verlies van Zevenburgen zou betekenen.

Tijdens de oorlog zwol de roep om hervormingen aan, zoals het algemeen stemrecht. De eerder reactionaire Tisza was fel tegen hervormingen gekant, en verloor gaandeweg steun. Op 23 mei bood hij uiteindelijk zelf zijn ontslag en dat van zijn regering aan aan koning Karel IV van Hongarije.

SamenstellingBewerken

Functie en bevoegdheden Naam Termijn Partij
Premier István Tisza 10 juni 1913
– 15 juni 1917
Nationale Arbeidspartij
Minister van Binnenlandse Zaken János Sándor 10 juni 1913
– 15 juni 1917
Nationale Arbeidspartij
Minister van Financiën János Teleszky 10 juni 1913
– 15 juni 1917
Nationale Arbeidspartij
Minister van Justitie Jenő Balogh 10 juni 1913
– 15 juni 1917
Nationale Arbeidspartij
Minister van Defensie Samu Hazai 10 juni 1913
– 19 februari 1917
Nationale Arbeidspartij
Sándor Szurmay 19 februari 1917
– 15 juni 1917
partijloos
Minister naast de Koning István Burián 10 juni 1913
– 13 januari 1915
partijloos
István Tisza
(waarnemend)
13 januari 1915
– 29 mei 1915
Nationale Arbeidspartij
Ervin Roszner 29 mei 1915
– 15 juni 1917
Nationale Arbeidspartij
Minister van Godsdienst en Onderwijs Béla Jankovich 10 juni 1913
– 15 juni 1917
Nationale Arbeidspartij
Minister van Landbouw Imre Ghillány 10 juni 1913
– 15 juni 1917
Nationale Arbeidspartij
Minister van Handel László Beöthy 10 juni 1913
– 13 juli 1913
Nationale Arbeidspartij
János Harkányi 13 juli 1913
– 15 juni 1917
Nationale Arbeidspartij
Minister van Kroatisch-Slavoons-Dalmatische Aangelegenheden István Tisza
(waarnemend)
10 juni 1913
– 21 juli 1913
Nationale Arbeidspartij
Teodor Pejačević
21 juli 1913
– 16 januari 1916
István Tisza
(waarnemend)
22 augustus 1914
– 16 januari 1916
Nationale Arbeidspartij
Imre Hideghéthy 16 januari 1916
– 15 juni 1917
Kroatische Unionistische Partij
Voorganger:
Regering-Lukács
Regering van Hongarije
1913-1917
Opvolger:
Regering-Esterházy