Reformator

De term reformator betekent 'veranderaar' en wordt meestal gebezigd voor belangrijke protestantse theologen uit de zestiende eeuw die braken met de Rooms-Katholieke Kerk en (mede) aan de wieg stonden van nieuwe kerkgenootschappen.

Belangrijke reformatorenBewerken

Voorlopers van de ReformatieBewerken

Als reformatoren avant la lettre (voorlopers) zijn te beschouwen: