Reflex van Hoffmann-Trömner

De reflex van Hoffmann-Trömner (soms ook wel: vingerflexiereflex) is het reflexmatig buigen van het meest distale kootje van de duim en van de twee proximale kootjes van andere vingers (met name de wijsvinger) wanneer door de onderzoeker geknepen wordt op de vingernagel van de gestrekte middelvinger van dezelfde hand.

Deze reflex is bij de meeste gezonde mensen niet op te wekken. De reflex van Hoffmann-Trömner kan echter bij sommige gezonde jonge mensen met levendige reflexen worden opgewekt. In dat geval moet de reflex symmetrisch optreden. Een asymmetrie in het optreden van de reflex wijst op een stoornis in het centrale motorische neuron.

De reflex is genoemd naar de Duitse neurologen Johann Hoffmann (1857-1919) en Ernst L.O. Trömner (1868-1930).