Hoofdmenu openen

Reflatie houdt in dat men de economie stimuleert door de geldhoeveelheid te vergroten of door de belastingen te verlagen. Het is het tegenovergestelde van desinflatie. Het kan refereren aan een economische politiek waarbij de overheid fiscale of monetaire stimuli gebruikt om een land haar productie te vergroten. Dit kan verwezenlijkt worden door verschillende methodes zoals belastingen verlagen, de geldhoeveelheid veranderen, of zelfs de rentevoet aan te passen. Net zoals desinflatie wordt beschouwd als een goede kuur tegen hoge inflatie, zo wordt reflatie beschouwd als een oplossing voor deflatie (welke, anders dan inflatie, altijd als slecht wordt beschouwd, ongeacht hoe hoog ze is).

Oorspronkelijke werd de term gebruikt om het prijsherstel naar een voormalige gewenste hoogte te beschrijven na een daling veroorzaakt door een recessie. Vandaag de dag houdt het ook (naast het hier boven vermelde) de eerste fase in van herstel van een economie aan het einde van een recessie. Met stijgende prijzen, tewerkstelling, productie en inkomen, totdat de economie het niveau van volledige werkgelegenheid bereikt.

Zie ookBewerken