Een raskat is een kat die qua uiterlijk en gedrag, tezamen de eigenschappen, aan een welbepaalde omschrijving van een welbepaald ras voldoet en als zodanig erkend door organisaties voor raskatten (fokkers) in een bepaald land. Niet elke kat die overeenkomsten vertoont met een bepaald ras is daardoor gelijk een raskat, en niet in ieder land gelden gelijke maatsstaven of standaarden.

Diverse raskatten op tentoonstelling (Polygoonjournaal, 1974)

Hoe de (ideale) kat van een bepaald ras er uit hoort te zien wordt omschreven in een rasstandaard. In deze standaard wordt het uiterlijk uitvoerig omschreven. Van de stand en de grootte van de oren, tot en met de lengte en beharing van de staart. Om te beoordelen in welke mate een kat aan de rasstandaard voldoet, worden door raskattenverenigingen shows of tentoonstellingen georganiseerd waar men de katten kan laten keuren. Een keurmeester maakt van de kat een keurrapport op waarin de plus- en minpunten van de individuele kat omschreven worden.

Begrippen als ras en raszuiverheid bestaan niet van nature, maar worden bepaald door menselijke selectie.

Zie ookBewerken