Randzee

zee aan de rand van een continent of oceaan die gedeeltelijk afgegrensd wordt door eilanden, eilandenketens of onderzeese ruggen