Raad van Organisatie-Adviesbureaus

De Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) is een Nederlandse branchevereniging van een groep organisatieadviesbureaus in Nederland opgericht in 1970. Tegenwoordig zijn 22 bureaus met zo'n 3600 organisatieadviseurs bij de ROA aangesloten.[1]

De ROA is een afsplitsing van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa).[2] De evenknie van de ROA in Amerika, de Association of Management Consulting Firms[3] werd al opgericht in 1929.[4] In Nederland heeft de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs lange tijd zowel de adviseurs als de bureaus vertegenwoordigd. Begin jaren vijftig had de Ooa een sectie voor bureauhoofden opgezet en hieruit ontstond twintig jaar later de ROA.[2]

Naast de belangenbehartiging houdt de ROA zich onder andere bezig met kwaliteitsborging en het opstellen van gedragscodes. Zo heeft de raad brochures uitgegeven over "kwaliteitszorg voor organisatie-advieswerk" (1992), en "Gedragscode en tuchtrecht" (1997). Sinds 2010 bieden ze online een canon waarin een overzicht wordt gegeven van de historische ontwikkeling van het organisatieadviesvakgebied.

bewerken