RWS Zuid-Holland (ZH) was tot april 2013 de regionale dienst van de Rijkswaterstaat in de provincie Zuid-Holland. Sedertdien is de naam van de dienst veranderd in RWS West-Nederland Zuid.

Gebouw de Maas aan de Rotterdamse Boompjes, zetel van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

RWS West-Nederland Zuid bewerken

RWS West-Nederland Zuid (WNZ) is sedert april 2013 de regionale dienst van de Rijkswaterstaat in Zuid-Holland. Het beheersgebied omvat het landelijk hoofdwegennet en het water- en scheepvaartbeheer op het hoofdvaarwegennet in de provincie Zuid-Holland. De dienst voert het beleid van Rijkswaterstaat uit in de eigen regio en is aanspreekpunt voor regionale overheden voor alle Rijkswaterstaatsaangelegenheden.

Geschiedenis van de organisatie bewerken

In de geschiedenis zijn er fusies en splitsingen van Rijkswaterstaatsdiensten geweest, waarbij de dienst in Zuid-Holland is samengegaan met RWS Utrecht.

Vanaf 1803 heetten die diensten districten, vanaf 1903 werd gesproken van "directie". Sinds 1 oktober 2004 is het een dienst, die samengesteld is uit een aantal directies.

De verschillende namen voor de regionale waterstaatsdienst in Zuid-Holland sedert de oprichting waren:

Sinds: Naam van de organisatie Gebied
1 november 1803 1e district: Zuiderkwartier van Holland alleen voor de zeehavens en zeegaten
1 mei 1808 Naarden langs Muiden en Amsterdam, Rijnland, Delfland en Schieland, de Alblasserwaard langs de Merwede enz. tot achter Utrecht
1 april 1811 departement des Bouches de la Meuse
6 mei 1814 2e (provisionele) district
1 januari 1817 2e district: Zuid-Holland
1 juli 1822 district Zuid-Holland
1 april 1849 10e district: Zuid-Holland
1 juli 1903 10e directie: Zuid-Holland
1 januari 1918 10e directie: Zuid-Holland en Utrecht Zuid-Holland en Utrecht
1 mei 1918 directie Zuid-Holland en Utrecht
1 mei 1935 directie Zuid-Holland Zuid-Holland
1 oktober 2004 RWS Zuid-Holland
1 april 2013 RWS West-Nederland Zuid