Quetta (SI-prefix)

SI prefix, decimaal voorzetsel gelijk aan 10³⁰

Quetta, symbool: Q, is het SI-voorvoegsel dat wordt gebruikt om een factor 1030, gelijk aan 100010 of één quintiljoen, aan te duiden.

Het wordt sinds 2022 gebruikt.[1]