Pulchri Studio

kunstenaarssociëteit in Den Haag

Pulchri Studio (Latijn: door studie van het schone of uit ijver voor het schone) is een schilderkundig genootschap en galerie voor hedendaagse kunst sinds 1847 in Den Haag. Sinds 1898 is Pulchri Studio gevestigd in het monumentale pand aan het Lange Voorhout 15 in het centrum van Den Haag. Naast haar vele kunstenaarsleden kent Pulchri Studio ook veel kunstlievende leden die als mecenas van de kunsten lid zijn van het genootschap. In de prachtige zalen van Pulchri Studio zijn elke vier weken nieuwe exposities te zien met werk van leden en niet-leden. De kunstwerken zijn in de meeste gevallen te koop. Regelmatig vinden er activiteiten plaats in de sociëteit en de Louis XV-zaal, zoals artist-talks, lezingen, columnistenplatforms, concerten en zelfs feesten.

Pulchri Studio aan het Lange Voorhout in Den Haag.

OprichtingBewerken

In het begin van de 19de eeuw vestigden zich steeds meer kunstenaars in Den Haag. Men poogde een vereniging van kunstenaars op te richten, zoals het Teekencollegie Aan Kunst en Vriendschap gewijd in 1845. Vrijdag 's middags werd op het atelier van schilder Lambertus Hardenberg naar model getekend. In januari 1847 besloten Hardenberg, Roelofs, Van Hove en de Weissenbruchs een Schilderkundig Genootschap op te richten voor het tekenen naar model, het bevorderen van de belangen van de beeldende kunst en van de leden, en het houden van kunstbeschouwingen.

Een maand later was Pulchri Studio een feit. Johan Hendrik Weissenbruch, zijn neef Jan Weissenbruch, Willem Roelofs, Jan Frederik van Deventer, Willem Antonie van Deventer, Jacob Jan van der Maaten en Hendrik Michaël[1] waren de oprichters. Bart van Hove werd de eerste voorzitter, terwijl Michaël het secretariaat waarnam en Johannes Bosboom penningmeester werd. Nadien sloten Jozef Israëls en Hendrik Willem Mesdag zich aan.

De aanleiding was een toenemende onvrede onder de jonge kunstenaars in Den Haag over de blijkbaar ontoereikende mogelijkheden tot vorming en ontplooiing. Men wilde kunstenaars in staat stellen naar model te werken en van gedachten te wisselen tijdens daartoe georganiseerde kunstbeschouwingen.

Het is opmerkelijk dat Pulchri Studio ontstond uit Haagse onvrede op het moment dat de Franse Barbizon-schilders afrekenden met het symbolistische classicisme. Deze Franse schilders werden uitgescholden als Onverschoonde Democraten, 15 jaar voordat Courbet en Manet als Refusés afgewezen werden door de Salons Officiels en 25 jaar voor de Parijse impressionisten hun geruchtmakende leventje aan de klok hingen.

LocatieBewerken

Het groeiend aantal leden noopte de organisatoren ertoe al gauw uit te wijken naar de grote zaal van de Boterwaag en in 1861 werd in het Hofje van Nieuwkoop vergaderd. In 1886 betrok Pulchri Studio een pand aan de Prinsegracht 57, want daar vond men voor het eerst een expositieruimte. In 1901 kwam de vereniging terecht in het pand aan het Lange Voorhout.

PrijzenBewerken

Bij de voorjaarssalon wordt sinds 1952 de Jacob Hartogprijs uitgereikt. Bij de najaarssalon de Van Ommeren de Voogtprijs en tot 1969 de Jacob Marisprijs.

Externe linkBewerken