Provincies van Algerije

Algerije is onderverdeeld in 58 provincies (wilaya). Sinds de onafhankelijkheid van het land is de bestuurlijke indeling driemaal gewijzigd, in 1974, in 1983 en in 2019. In 1968 werd de benaming département vervangen door wilaya (Nederlands meervoud: wilaya's; Arabisch meervoud: wilayat). Van 1983 tot november 2019 was de indeling als volgt:

provincies van Algerije, 1983–2019
code Provincie Hoofdstad Opp. (km²) Inw. (1998)[1]
01 Adrar Adrar 464.900 311.615
44 Aïn Defla Aïn Defla 4260 660.342
46 Aïn Témouchent Aïn Témouchent 2630 327.331
16 Algiers Algiers 273 2.562.428
23 Annaba Annaba 1412 557.818
05 Batna Batna 12.028 962.623
08 Béchar Béchar 161.400 225.546
06 Béjaïa Béjaïa 3329 856.841
07 Biskra Biskra 21.671 575.858
09 Blida Blida 1541 784.283
34 Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj 3920 555.402
10 Bouira Bouira 4517 629.561
35 Boumerdès Boumerdès 4517 647.389
02 Chlef Chlef 4651 858.695
25 Constantine Constantine 2288 810.914
17 Djelfa Djelfa 29.035 797.706
32 El Bayadh El Bayadh 70.539 168.789
39 El Oued El Oued 80.000 504.401
36 El Tarf El Tarf 2998 352.588
47 Ghardaïa Ghardaïa 86.105 300.516
24 Guelma Guelma 3911 429.998
33 Illizi Illizi 284.618 34.108
18 Jijel Jijel 2399 573.208
40 Khenchela Khenchela 9811 327.917
03 Laghouat Laghouat 25.052 317.125
26 Médéa Médéa 8700 802.078
43 Mila Mila 3408 674.482
27 Mostaganem Mostaganem 2269 631.057
28 M'Sila M'Sila 18.447 805.519
29 Mascara Mascara 5962 676.192
45 Naama Naama 30.544 127.314
31 Oran Oran 2114 1.213.839
30 Ouargla Ouargla 270.030 445.619
04 Oum el-Bouaghi Oum el-Bouaghi 7638 519.170
48 Relizane Relizane 4840 642.205
20 Saïda Saïda 6631 279.526
19 Sétif Sétif 6504 1.311.413
22 Sidi-bel-Abbès Sidi-bel-Abbès 9151 525.632
21 Skikda Skikda 4137 786.154
41 Souk Ahras Souk Ahras 4360 367.455
11 Tamanrasset Tamanrasset 556.000 137.175
12 Tébessa Tébessa 13.878 549.066
14 Tiaret Tiaret 20.087 725.853
37 Tindouf Tindouf 159.000 27.060
42 Tipaza Tipaza 2219 506.053
38 Tissemsilt Tissemsilt 3151 264.240
15 Tizi Ouzou Tizi Ouzou 2993 1.108.708
13 Tlemcen Tlemcen 9018 842.053

Nieuwe provincies in 2019

bewerken

Door afsplitsing van delen van een aantal van de oude provincies werd in 2019 een tiental nieuwe provincies gevormd. De 48 oude provincies bleven bestaan, sommige in afgeslankte vorm.

code Provincie Hoofdstad Opp. (km²) Inw.
49 El M'Ghair El M'Ghair
50 El Meniaa El Menia
51 Ouled Djellal Ouled Djellal
52 Bordj Baji Mokhtar Bordj Baji Mokhtar
53 Béni Abbès Béni Abbès
54 Timimoun Timimoun
55 Touggourt Touggourt
56 Djanet Djanet
57 In Salah In Sala
58 In Guezzam In Guezzam

Zie ook

bewerken