Provinciehuis

Gebouw waar het provinciaal bestuur gevestigd is