Product information management

Product Information Management (PIM), ook wel Product Content Management (PCM) genoemd richt zich op het ondersteunen van het verkoopproces door het geven van productinformatie. Deze informatie volgt de levenscyclus (ontwikkelproces) van het product en kan via verschillende media worden aangeboden, zoals een website of gedrukte catalogus. PIM heeft in zijn functie raakvlakken met Product Data Management en Supply Chain Management. Het verschil zit hierbij met name in de detaillering van de aangeboden informatie en de ontwikkelstatus van het product.

Eisen bewerken

De volgende eisen spelen een rol bij toepassing van PIM:

  1. Import- en transformatiemogelijkheden
  2. Export van productgegevens in verschillende formaten
  3. Synchronisatiemogelijkheden met andere systemen
  4. Integratie van verschillende vormen van content (bijvoorbeeld koppeling met afbeeldingen)
  5. Contentvalidatie: versiebeheer
  6. Lokaliseringsmogelijkheden
  7. Taxonomieondersteuning
  8. Gebruikersfunctionaliteiten

Zie ook bewerken