Prodigium

Prodigium was de Latijnse term voor een bovennatuurlijk of, in elk geval, ongewoon en onverklaarbaar fenomeen, dat altijd werd bestreden door de vereiste boetedoening (procuratio).

Dit werd enkel op vraag van de staat gedaan, indien het fenomeen was opgemerkt op staatsgronden. De senaat, die het advies van de pontifices opvolgt verordonneerde ofwel bijzondere offers, voor specifieke godheden, ofwel een negen dagen durend offer, ofwel een publieke voorbede en liet de uitvoering van de verordening over aan de consuls. Indien een prodigium zoveel onrust veroorzaakte dat de gebruikelijke middelen van boetedoening onvoldoende schenen, nam de senaat haar toevlucht tot de Sibyllijnse boeken of de Etruskische haruspices.

Zie ookBewerken

ReferentieBewerken