Hoofdmenu openen

De Latijnse uitdrukking Pro hac vice betekent voor deze (ene) keer (ronde) en wordt gebruikt om, zowel in het Romeins als in het canoniek recht, een uitzonderingsgeval aan te duiden.

Dit gebeurt bijvoorbeeld met titulair bisschoppen die pro hac vice (dat wil in de praktijk vaak zeggen: voor de duur van hun ambtstermijn) de rang van aartsbisschop mogen voeren. Deze gevallen worden jaarlijks in het Annuario Pontificio beschreven.

Ook bij kardinaal-diakens komt men het begrip tegen, wanneer zij, nadat zij ten minste tien jaar kardinaal-diaken zijn geweest, van het recht gebruikmaken om opgenomen te worden in de orde van de kardinaal-priesters en zij hun titeldiaconie wensen te behouden. Deze diaconie wordt dan pro hac vice als titelkerk aangeduid.