Pro Vita

Niet te verwarren met de Nederlandse Juristenvereniging Pro Vita.

Pro Vita is een Belgische, katholieke vereniging zonder winstoogmerk die opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven vanaf de conceptie, de cultuur van het leven en de katholieke visie op seksualiteit.

De organisatie tracht vrouwen die ongewenst zwanger zijn te doen afzien van een abortus en organiseert acties zoals Echte Liefde Wacht,[1] waarbij jongeren een belofte afleggen om geen seksuele betrekkingen aan te gaan tot hun huwelijk. Op haar website linkt de organisatie naar teksten die tegen abortus provocatus alsook tegen het gebruik van anticonceptie zijn.

Pro Vita werd opgericht in de zomer van 1971 door onder anderen Charles Convent als reactie op het wetsvoorstel-Calewaert, dat in februari 1971 werd ingediend en beoogde abortus provocatus wettelijk toe te staan. Deze vereniging geeft voorlichting op scholen en trekt 's zomers rond met een informatiecaravan naar verschillende zeedijken aan de Vlaamse kust.

Ze biedt hulp aan meisjes en vrouwen die onverwacht zwanger zijn en geven een maandblad (Gezin & Leven), een jongerenblad (Jongeren-Aktie) en diverse informatiefolders uit.

Het secretariaat van Pro Vita is gevestigd in Mechelen.

Op 8 juli 2013 verklaarde Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), dat men geen beroep meer wil doen op het lesaanbod van Pro Vita. Er wordt een inventarisatie gemaakt van scholen die beroep doen op Pro Vita, waarna deze zullen overschakelen op lessen rond seksualiteit die aangeboden worden door het katholieke onderwijsnet en de Vzw Sensoa.[2][3][bron?]

Zie ookBewerken

  • Fiom, een Nederlandse stichting en specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap
  • Siriz (voorheen VBOK), een soortgelijke stichting in Nederland

Externe linkBewerken