Positieve eindexpiratoire druk

Met positieve eindexpiratoire druk (Engels: positive end-expiratory pressure, PEEP) wordt bedoeld dat bij een geïntubeerde patiënt die kunstmatig beademd wordt langs de expiratoire zijde een klep geplaatst wordt die ervoor zorgt dat de druk in de longen na de uitademfase niet terugvalt tot de omgevingsdruk maar wat erboven blijft, meestal 5 cm waterkolom, in uitzonderlijke gevallen meer.

Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de longblaasjes lichtjes opgeblazen blijven en niet helemaal platvallen. Dit leidt ertoe dat er meer zuurstof door het bloed wordt opgenomen (betere oxygenatie) en koolstofdioxide beter wordt afgevoerd.

Zie ookBewerken