Portaal:Nederlandse Publieke Omroep/Inleiding

Flag Nederlandse Publieke Omroep.jpg

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is het bestuursorgaan en de onderdelen van de Nederlandse Omroep Stichting die gezamenlijk zorgen voor uitzendingen en informatievoorziening.

  • De bestuursorganisatie noemt zichzelf sinds 15 maart 2007 NPO. Van 2002 tot 2007 werd de naam Publieke Omroep (PO) gebruikt; daarvoor werd de stichtingsnaam NOS gebruikt.
  • De omroepverenigingen en andere zendgemachtigden maken een deel van de programma's, naast de niet-ledengebonden omroeporganisaties, waarvan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting de plaatsing bepaalt. De hoeveelheid zendtijd die een omroepvereniging krijgt toegewezen, hangt af van het aantal leden.
  • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid beheert het archief van alle programma's. Programma's van de Nederlandse publieke omroepen zijn niet auteursrechtelijk beschermd, tenzij het auteursrecht uitdrukkelijk is voorbehouden.
  • De STER oftewel de Stichting Etherreclame verzorgt de reclame-inkomsten. Publieke omroepen ontvangen inkomsten van het rijk, de STER-inkomsten en inkomsten van de leden.

De staat heeft de Nederlandse Omroep Stichting als landelijke publieke omroeporganisatie aangewezen. De mediawet regelt hoe de zendtijd van televisie- en radiozenders wordt verdeeld.

De publieke omroep geeft jaarlijks 1,2 miljard euro uit. Twee derde hiervan, ofwel 0,8 miljard euro, is afkomstig van belastinggelden. De overige 0,4 miljard bestaat hoofdzakelijk uit reclameinkomsten.