Hoofdmenu openen
Slag bij Sluis (1603)

De Slag bij Sluis was een zeeslag tijdens de Tachtigjarige Oorlog op 26 mei 1603 tussen een Spaanse vloot onder Frederik Spinola en een Zeeuwse vloot onder Joost de Moor. Frederik Spinola was een kaperkapitein die reeds bij Portugal een nederlaag had geleden tegen een Engels eskader en bij Oostende tegen een Hollands eskader. In Sluis herbouwde hij zijn vloot. Buitengaats wachtte een blokkade-eskader van twee galeien, een kleiner schip en een bewapende koopvaarder onder Joos(t) de Moor.


Lees verder