Hoofdpagina    Jodendom van A tot Z    Meehelpen    Biografieën    Ideeën en vragen?  
   Portaal Jodendom    
Het portaal voor alles gerelateerd aan het jodendom
Jodendom in het kort

Het jodendom is de religie van het Joodse volk en de oudste of een van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten. Het jodendom is tevens een van de oudste religies ter wereld, die vandaag de dag nog wordt beoefend. De Thora (Tora), de Vijf Boeken van Mozes, is een van de primaire teksten van het jodendom en vormt de schriftelijke leer. De andere primaire tekst is de Talmoed, bestaande uit de Misjna en Gemara, tezamen de mondelinge leer genaamd.

Het ontstaan van het jodendom

Volgens de joodse traditie, was Awraham (Abraham) de eerste Jood. Rabbijnse literatuur vertelt dat hij de eerste was om het tegen de rest van de wereld op te nemen en de dwaasheid van afgodendienst af te werpen. Daarop beloofde God dat Awraham, inmiddels al op hoge leeftijd, nog kinderen zou krijgen, om te beginnen Jitschak (Izaäk), die zijn werk zouden voortzetten en het land van Israël (daar Kanaän genoemd) zouden erven. Volgens de Tenach gaf God de zoon van Jitschak, Ja'akow (Jacob), de naam Jisraël, hetgeen "hij die met God worstelt" betekent. » meer

Uitgelicht
Mozaïek van de Hebreeuwse Dierenriem van de 12 maanden in een synagoge in Israël (5e eeuw)

De joodse jaartelling, joodse kalender of Hebreeuwse kalender (Hebreeuws: הלוח העברי / ha'loeach ha'iwri) rekent vanaf het jaar waarvan het jodendom aanneemt dat de schepping van de wereld heeft plaatsgevonden (de Anno Mundi).

Op grond van de Tenach wordt de schepping geacht te hebben plaatsgevonden in het jaar 3761 voor de gangbare jaartelling. Het joodse jaar 5772 komt zodoende overeen met het algemene of gregoriaanse jaar (sept./okt., tisjri) 2011–2012. Het nieuwe jaar begint op Rosj Hasjana, een gewichtige tweedaagse periode van gebed en inkeer, die in september of oktober van de gregoriaanse kalender valt.

De volgorde van de joodse maanden kan op twee manieren plaatsvinden. Ter onderscheiding worden deze soms aangeduid als de 'godsdienstige' en de 'burgerlijke' kalender. (Lees verder)

Joodse wet en Halacha

In het jodendom ligt de nadruk op het uitvoeren van de ge- en verboden en niet op het geloven. De halacha, joodse wetten en voorschriften nemen dan ook een prominente plaats in. De halacha is het totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving dat gefundeerd is in de schriftelijke leer, Tora sjebigtaw (De Vijf Boeken van Mozes), en de mondelinge leer, Tora sjebe'al pé (Talmoed). Volgens de traditie zijn beide overleveringen via Mozes aan het Joodse volk doorgegeven. Hoewel het jodendom altijd een aantal geloofsbeginselen heeft bevestigd, heeft het nooit formeel overeengekomen bindende dogma's ontwikkeld. Wel zijn er de zogenaamde dertien geloofsprincipes van Maimonides die met name binnen het orthodox jodendom, universeel geaccepteerde geloofsprincipes vormen.

Stromingen

De belangrijkste stromingen in het jodendom:

Belangrijke punten in het jodendom
  • Monotheïsme - het jodendom is een monotheïstische religie. God is één: er bestaat aldus geen dualiteit of een drievuldigheid van God.
  • God is alleskunnend of omnipotent, de verschillende namen van God wijzen hierop.
  • God is niet-fysisch, niet-materieel en eeuwig.
  • Men bidt direct tot God, en niet via een tussenpersoon.
  • De woorden van de joodse profeten zijn waarheden. Na de Tenach-periode, zijn er geen nieuwe profetieën geopenbaard.
  • Mozes was de voornaamste profeet onder alle profeten.
  • Het uitvoeren van de mitswot, de 613 geboden en verboden staat centraal.
  • De ziel is zuiver bij geboorte. Men wordt geboren met een jetzer ha-tow en een jetzer ha-ra (een tendens om goed en slecht te doen). Daarom is men vrij de weg in 't leven zelf te kiezen.
  • Er zal een Joodse Messias komen en een messiaans tijdperk.
Categorieën
Subportalen van Religie

Christendom · Islam · Jodendom · Tibetaans boeddhisme