Pool (elektriciteit)

elektriciteit

Een pool is een uiterste (zoals de noord- en zuidpool de uitersten zijn van de aardbol).

Elektrisch gezien zijn de polen de uitersten in elektrische spanning.

Zo heeft een batterij een "pluspool" en een "minpool". Tussen deze twee uitersten staat de totale spanning van die batterij en door een verbinding te maken tussen de twee polen ontstaat er een elektrische stroom. Met deze stroom kan men lampen laten branden, elektromotoren doen draaien, radio's laten spelen en computers laten werken.

Van een elektriciteitsbron is de kathode de pluspool (positief) en de anode de minpool, in het geval van een elektriciteitsverbruiker is de kathode negatief en de anode positief.

Zie ookBewerken