Plas-dras is de aanduiding voor (meestal) grasland waar de waterstand nagenoeg gelijk is aan die van het maaiveld.

Plas-dras

In natte periodes, zoals in de winter, zal het eruitzien als een watervlakte; in droge perioden als grasland. De natte periodes zijn relatief kort, zodat het gras zich wel kan ontwikkelen. Plas-dras is ideaal voor weidevogels als de grutto. Doordat de bodem zacht is (tegen het modderige aan), kunnen de vogels er voedsel als bijvoorbeeld wormen vinden[1] zonder dat ze gestoord worden door predatoren, voor wie het natte gebied nagenoeg ontoegankelijk is.

Begrazing Bewerken

Plas-dras is alleen in de droge perioden geschikt voor begrazing.

Zie ook Bewerken