Hoofdmenu openen

Plaats delict

plaats van het delict
Afzetting van een plaats delict

Plaats delict of pd is politiejargon voor de plaats van het delict. Dit is de plaats waar een misdrijf is gepleegd, maar ook alle andere plekken waar sporen van de misdaad aanwezig (kunnen) zijn, zijn plaats delict. Denk bijvoorbeeld aan de plaats waar de vluchtauto van overvallers is achtergelaten.

De plaats delict wordt doorgaans zo snel mogelijk na het delict afgezet, om te voorkomen dat sporen worden gewist. In sommige gevallen wordt een (meestal witte) tent opgezet. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden om te voorkomen dat journalisten en andere belangstellenden de plaats delict kunnen bekijken en fotograferen, of om sporen te beschermen tegen de weersomstandigheden.

De eerste politiemensen die op de plaats delict aankomen, dienen de plek te bewaken om het risico op vervuiling of zelfs vernietiging van (mogelijk) aanwezige sporen (zowel op de locatie zelf als op personen die mogelijk op de pd aanwezig waren tijdens of rond het tijdstip van het misdrijf) zo veel mogelijk te verkleinen.