Permanent Comité van het Politbureau van de Communistische Partij van China

Het Permanent Comité van het Politbureau van de Communistische Partij van China of Staand Comité van het Politbureau (Chinees: 中国共产党中央政治局常务委员会, Hanyu pinyin: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Zhèngzhìjú Chángwù Wěiyuánhuì) is een comité bestaande uit de meest prominente leiders van de Communistische Partij van China en bestaat thans uit 7 personen die heersen over de Volksrepubliek China.

Historisch gezien bestaat het uit vijf tot elf leden en heeft het begin 2020 zeven leden. Het officieel gemandateerde doel is om beleidsbesprekingen te voeren en beslissingen te nemen over belangrijke kwesties wanneer het Politbureau, een groter besluitvormingsorgaan met 25 leden, niet in zitting is. Volgens de interne regelgeving van de partij moet de secretaris-generaal van het Centraal Comité ook lid zijn van het Permanent Comité van het Politbureau.

Keuze van de ledenBewerken

Volgens de partijstatuten kiest het Centraal Comité van de partij het Permanent Comité van het Politbureau. In de praktijk is dit echter slechts een formaliteit. De methode waarmee het lidmaatschap wordt bepaald, is in de loop der tijd geëvolueerd. In het tijdperk van Mao Zedong (1945 - 176), selecteerde en verstootte Mao zelf de leden, terwijl tijdens het tijdperk van Deng Xiaoping (1978 - 1989) overleg tussen partijoudsten in de Centrale Adviescommissie het lidmaatschap bepaalde. Sinds de jaren 1990 is het politbureau-lidmaatschap bepaald door beraadslagingen en stropeilingen door zittende en gepensioneerde leden van zowel het Politbureau als het Permanent Comité.

Sinds het ontstaan van de Chinese Communistische Partij is er nog geen enkele vrouw toegetreden tot het Permanent Comité.[1]

OppermachtigBewerken

Het Permanent Comité is theoretisch verantwoording verschuldigd aan het Politbureau, dat op zijn beurt verantwoording aflegt aan het grotere Centraal Comité. In de praktijk is het Permanent Comité oppermachtig ten opzichte van zijn ouderorganen. Bovendien, omdat China een eenpartijstaat is, hebben de besluiten van het Permanent Comité de facto de kracht van wet. Het lidmaatschap wordt nauwlettend in de gaten gehouden door zowel de nationale media als de politieke watchers in het buitenland. Historisch gezien is de rol van het Permanent Comité doorheen de tijd gevarieerd en geëvolueerd. Tijdens de Culturele Revolutie, bijvoorbeeld, had het Permanent Comité weinig macht.

Protocolaire volgordeBewerken

Het lidmaatschap van het Permanent Comité is strikt gerangschikt in protocol volgorde. Historisch gezien is de secretaris-generaal (of partijvoorzitter) het eerste lid; de ranglijsten van andere leiders wijzigden in de loop der tijd. Sinds de jaren negentig is de secretaris-generaal, premier, voorzitter van het Nationaal Volkscongres, de voorzitter van de Politieke Overlegconferentie van de Chinese Bevolking, de secretaris van de Centrale Commissie voor Discipline Inspectie, het hoogste interne controle orgaan van de partij, en de eerste secretaris van het Secretariaat consequent ook lid geweest van het Permanent Comité van het Politbureau. De portefeuilles van extra leden varieerden.

Huidige samenstellingBewerken

Het zevenkoppig team dat over China heerst (een foto van Zhao Leiji ontbreekt):