Perioiken

Perioiken (Oudgrieks: περίοικοι = omwonenden) waren inwoners in verschillende oud-Griekse poleis die geen politieke rechten bezaten, maar wel bepaalde plichten (onder andere militaire). Perioiken leefden in onder meer Amyklai, Argolis, Elis, Thessalië, maar vooral in Sparta.

Perioiken bezaten geen tot slechts beperkte burgerrechten; zij hadden wel lokale of gemeentelijke zelfbeschikking en een eigen bestuur, maar geen actief of passief kiesrecht in de staat waar zij thuishoorden. Daarbij hadden zij tegenover die staat bepaalde verplichtingen, zoals militaire dienst verrichten en belastingen betalen.

De perioiken van Sparta mochten waarschijnlijk eigenaar zijn van de grond waarop zij woonden, en hielden zich bezig met handel, nijverheid en scheepvaart, beroepen die voor de Spartaanse burgers (de zogenaamde homoioi) verboden bleven.

In tegenstelling tot de Spartaanse heloten en kinderen die buiten een schoudermantel (chlamys) meestal naakt leefden waren de perioiken meestal iets beter gekleed.

Zie ookBewerken