Pendulaire zone

zone in de bodem waar nog wel water aanwezig is, maar waar het water niet meer in verbinding staat met het grondwater

Een pendulaire zone of de hangwaterzone is een zone in de bodem waar nog wel water aanwezig is, maar waar het water niet meer in verbinding staat met het grondwater. Door de stijging en daling van het grondwaterniveau en door de infiltratie van water in de bodem varieert het bodemvochtgehalte in de bodem met de tijd.

verschillende bodemzones boven het grondwater

De pendulaire zone is te bepalen door het bodemvochtgehalte te bepalen. Aan de hand van het verloop van het bodemvochtgehalte in de lagen boven het grondwater, kan men bepalen waar zich de pendulaire zone bevindt.

Zie ookBewerken