Pelopor

Het Indonesische woord pelopor betekent "verkenner, pionier". Het woord is oorspronkelijk afkomstig uit het Nederlands, van het woord voorloper.

Al zijn de ploppers nog zo snel, 1-15 RI krijgt ze wel!!!
(bij Djokjakarta, 1949)

In historische context wordt het ook wel gebruikt om Indonesische antikoloniale strijders mee aan te duiden. Gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd waren er verschillende strijdgroepen actief, waaronder de TNI (Tentara Nasional Indonesia) in de van meet af aan door de nationalisten gecontroleerde gebieden, en de pelopors in de gebieden die in handen van de Nederlanders waren. Dit onderscheid werd en wordt door veel Nederlanders niet herkend, waardoor de term vaak ten onrechte wordt gebruikt, vaak in verbasterde vorm en met een negatieve ondertoon (ploppers, peloppers).

BronnenBewerken

  • H.W. van den Doel, 1996, Het Rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie, Prometheus Amsterdam, ISBN 90-5333-374-6
  • H.W. van den Doel, 2000, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië, Prometheus Amsterdam (2e en 3e herziene druk: 2001), (ISBN 90-446-0044-3 geb.), (ISBN 90-446-0043-5 pbk)