Hoofdmenu openen

Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie

Rino Fisichella, eerste president van de Raad

De Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie is een dicasterie van de Romeinse Curie. Deze Pauselijke Raad werd door paus Benedictus XVI opgericht en aangekondigd tijdens de eerste Vespers op het Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus op 28 juni 2010.[1] Op 21 september 2010 werd de apostolische brief onder de vorm van het motu proprio Ubicumque et semper door de paus ondertekend waarmee de oprichting officieel bevestigd werd.[2]

Doel van de Raad is het bieden van een tegenwicht tegen de toenemende ontkerkelijking en ontkerstening in traditioneel christelijke gebieden als Europa en de Verenigde Staten. De Raad heeft de taak om nieuwe wegen te zoeken waarop het Evangelie kan worden gebracht in die gebieden waar de Kerk al eeuwen bestaat, maar die een toenemende secularisatie van de maatschappij en een verduistering van het godsbesef beleven[3]

De term nieuwe evangelisatie werd gemunt door paus Johannes Paulus II en is bedoeld om die gebieden die feitelijk het eerst werden gekerstend, opnieuw te evangeliseren.[4]

Sinds Johannes Paulus II in 1985 de Pauselijke Raad voor de Gezondheidswerkers oprichtte, was er geen nieuwe Raad meer opgericht.

Op 30 juni 2010 benoemde de paus de Italiaanse aartsbisschop Rino Fisichella, tot dan toe de president van de Pauselijke Academie voor het Leven[5], tot president van de nieuwe Raad.

PresidentenBewerken

Periode Naam Opmerkingen
2010-heden Rino Fisichella

LidmaatschapBewerken

Op 5 januari 2011 werd de Belgische aartsbisschop Léonard benoemd tot lid van deze raad. Op 13 mei 2011 werd José Octavio Ruiz Arenas uit Colombia tot secretaris benoemd, en Graham Bell, die voorheen secretaris coördinator was van de Pauselijke Academie voor het Leven, als ondersecretaris. Ook de Duitse aartsbisschop Robert Zollitsch en de kardinalen Christoph Schönborn, Angelo Scola en William Levada maken deel uit van de raad.[6]