Paullus

Belangrijkste leden van de gens Aemilia

Paullus of Paulus is een cognomen dat wil zeggen: "de piepkleine" of "geringe". Dit was een cognomen in de gens Aemilia.

Beroemde dragers van dit cognomen zijn: