Passief transport

Passief en actief transport in een cel

Passief transport is een vorm van transport van stoffen door celmembranen heen die, in tegenstelling tot actief transport, geen energie (ATP) kost.

Dit houdt onder andere in: het diffunderen van kleine eiwitten, en osmose van water. Ook vetten kunnen het celmembraan zonder problemen passeren.

Passief transport gaan altijd met de concentratiegradiënt mee. Dit houdt in dat het altijd van een hoge concentratie naar een lage concentratie "stroomt". Om stoffen tegen de concentratiegradiënt in te bewegen is actief transport nodig.