Partijcongres

algemene ledenbijeenkomst van een politieke partij

Een partijcongres is het hoogste orgaan van een politieke partij. Bij (bijna alle) partijen houdt het partijcongres zich bezig met het vaststellen van kandidatenlijsten, het verkiezingsprogramma, de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij, en het benoemen van het partijbestuur, en het goedkeuren van de partijfinanciƫn. Ook kan het partijbestuur en de fractie verantwoording af leggen aan het partijcongres. Ook heeft het partijcongres vaak een formele rol bij het beslissen of een partij deelneemt aan een kabinet.

Het partijcongres vertegenwoordigt alle leden van een politieke partij. Het congres kan openstaan voor alle leden of het congres kan worden samengesteld uit vertegenwoordigers van afdelingen. Een partij is (bijna altijd) een vereniging. De rol van het partijcongres wordt tussen partijcongressen waargenomen door de partijraad.