Parawetenschap

Parawetenschappen zijn disciplines die zichzelf als wetenschap zien, maar daar niet toe worden gerekend. Het betreft doorgaans onderzoek naar bovennatuurlijke verschijnselen. Voorbeelden van parawetenschappen zijn:

Een citaat komt in dit verband van hoogleraar dr. Hans Gerding: "Ik hoop nog mee te maken dat parapsychologie kan worden opgeheven, omdat ze is opgenomen in de psychologie".

Zie ookBewerken