Paran

oude landstreek langs de noordelijke Rode Zee

Paran, ook wel de woestijn van Paran, was een oude landstreek langs de noordelijke Rode Zee.

Volgens de Hebreeuwse Bijbel verkoos Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, deze streek als woonplaats. Hier werden zijn 12 zonen geboren, die volgens de traditie de voorvaderen werden van de 12 stammen waar de hedendaagse Arabieren van zouden afstammen.

Het is niet duidelijk af te leiden uit historische bronnen waar Paran precies lag.