Paran

oude landstreek langs de noordelijke Rode Zee

Paran, ook wel de woestijn van Paran, is een oude landstreek langs de noordelijke Rode Zee.

Volgens de Bijbel verkoos Ismael, de eerstgeborene van Abraham en Sara's onderhorige Hagar, deze streek als woonplaats. Hier werden zijn 12 zonen geboren die volgens de traditie de voorvaderen van de 12 Arabische stammen werden waar de hedendaagse Arabieren uit voort zouden komen.

Het is niet duidelijk af te leiden uit historische bronnen waar Paran precies lag.