Paleo-oceanografie

Paleo-oceanografie is de studie van de geschiedenis van de oceanen in het geologische verleden met betrekking tot circulatie, chemische samenstelling, biologische samenstelling, geologie en patronen van sedimentatie.

Bron van informatieBewerken

De informatie is voor een groot deel afkomstig van biogene diepzeesedimenten, waardoor het vakgebied nauw verbonden is met sedimentologie en paleontologie. Paleo-oceanografisch onderzoek is ook nauw verbonden met paleoklimatologie.